Individuální a skupinové lekce správné techniky chůze s holemi Nordic Walking. https://cmfnw.cz/author/michaela-nw


  • Kategorie: Služby
  • Doba trvání: 01:45 Hodiny

Cena:Zdarma